Henry Mintzberg

Klassikerserien

Om organisasjon, strategi og ledelse

Kjell Aage Gotvassli, 2021, Ebok, Bokmål, PDF
Ove Olsen (Illustratør)

Omtale

Henry Mintzberg er en klassiker innenfor organisasjonsteori og strategisk ledelse. Hans typologi av organisasjonsstruktur, som består av fem typiske organisasjonsformer, har hatt stor innflytelse på organisasjonsfaget. Hans arbeider innenfor strategi og ledelse har vært viktige bidrag til å forstå hva praktisk strategi og ledelse består av.

Hva betyr hans bidrag i dagens komplekse organisasjoner?

I denne boken blir Mintzbergs tenkning introdusert og fortolket opp mot aktuelle perspektiver innen organisasjon, strategi og ledelse.