Émile Durkheim

Klassikerserien

Solidaritet og det moderne arbeidsliv

Pål Veiden, 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Émile Durkheim (1858–1917) var samholdets og solidaritetens tenker. Han er grunnleggeren av den moderne sosiologien – vitenskapen som undersøker forholdet mellom kollektivet og individet. Durkheim begrunnet sosiologien i rasjonalisme og empiri: Samfunnslivet kunne studeres som en utvendig størrelse, på linje med studier av naturlige fenomener.

Durkheims tenkning har blitt og blir diskutert og kritisert, men knapt noen annen samfunnstenker er like sentral når vi skal analysere fenomen som samhold, integrasjon og rasjonell organisering av samfunnslivet.

I denne boken drøftes det moderne arbeidslivet i lys av Durkheims samfunnsanalyse.