Peter Drucker

Klassikerserien

Styrings- og ledelsestenkeren

Åge Johnsen, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter dermed Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så mange delte oppfatninger om ham.

Styring, ledelse og strategi er viktige stikkord for mye av det Peter Drucker var opptatt av, men hans interesser var langt mer omfattende enn dette. Han skrev også om politikk og totalitære systemer, bedriftsorganisering og arbeidslivsforhold, frivillige organisasjoner, innovasjon og entreprenørskap, samfunnsanalyser og fremtidsstudier. Hva gjorde at Drucker var så toneangivende for mye av tenkningen – og kanskje også praksis – i styring, ledelse og strategi gjennom den andre halvparten av det 20. århundret, og hva gjorde ham samtidig så omdiskutert? Drucker ble verdenskjent og populær for å fange tidsånden med nye begreper og modeller, kanskje også prege den. Hvor mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag og i det 21. århundret?