Omtale

Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer mange aktører som kan ha motstridende forventninger. I denne antologien løfter nordiske forskere frem ny forskning som synliggjør ulike perspektiver på denne overgangen og hvordan forskjellige pedagogiske tilnærminger påvirker livet for de eldste barnehagebarna. Boken danner også grunnlag for refleksjon over hvordan skolen tar imot barna som blir yngst i skolen.

Barnets perspektiv er et sentralt omdreiningspunkt i boken. Men også barnehage- og skolepersonalets, samt foresattes forståelse av overgangen kan bidra til viktig kunnskap for å møte utfordringene som utspiller seg i praksis omkring overgangen.

Eldst er en antologi med kapittelbidrag fra forskere i Norden og femte bok i bokserien Barndom i barnehagen. Artiklene tar del i den pågående utviklingen av ny innsikt i hva det betyr å være eldst i barnehagen, i spenningen mellom å få være barn og å forberedes til å bli skolelev. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Den er både konstruktiv og kritisk og henvender seg til forskere med interesse for barn og barndom.