Barndom i barnehagen

Barndom i barnehagen er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier der hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet.

/sek-asset/products/9788202402358.jpg/sek-asset/products/9788202473853.jpg/sek-asset/products/9788202473860.jpg/sek-asset/products/9788202569563.jpg

Om serien

Barndom i barnehagen er en bokserie som består av vitenskapelige antologier. Hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet. Bidragene til bøkene orienterer seg mot sentrale barnehagepedagogiske temaer og problemstillinger. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og forskningsmessige perspektiver av nordiske barnehageforskere og forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.

Maria Øksnes er initiativtaker til prosjeket og redaktør for serien. Hun er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Til hvert tema inviterer hun med en gjesteredaktør.