Her på berget

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
/sek-asset/external-resources/e9ed495a-44a3-46a0-b2b1-13da1899962b/sek-asset/external-resources/dcbceb1a-46f4-48f4-9ec7-5b142ef86bda

Om læreverket

Her på berget er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap beregnet på voksne innvandrere og studenter som allerede har et godt vokabular i norsk, og som har kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Her på berget øver språklig og grammatisk sikkerhet gjennom arbeid med varierte tekster, fram til nivå B2/C1. Læreverket har god og tydelig struktur og progresjon.

Her på berget er praktisk å bruke for både kursdeltakere og lærere:
• ryddig struktur og progresjon
• tilrettelagt for nye norskprøver på B2-nivå og Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten)
• inkluderer stoff på C1-nivå
• tilpasset trinn 3 på universitetsnivå

Her på berget er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap beregnet på voksne innvandrere og studenter som allerede har et godt vokabular i norsk, og som har kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Kursdeltakerne kan for eksempel allerede ha gjennomgått læreverkene På vei og Stein på stein
.

Målet med læreverket er at kursdeltakerne skal bli gode tekstbrukere og tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidslivet og studier i Norge. Å bli en dyktig tekstbruker innebærer at man får anledning til å lese og arbeide med mange og ulike tekster, både muntlig og skriftlig. Samtidig skal deltakerne få kunnskaper om sentrale historiske, sosiale og politiske forhold her i landet. Ved hjelp av varierte tekster og mange ulike oppgaver skal kursdeltakerne få større språklig sikkerhet og bedre innsikt i det norske samfunnet.

Her på berget Tekstbok

Tekstboka tar opp ulike emner innenfor norske samfunnsforhold. Boka inneholder forskjellige sjangrer, som fortellende tekster, dialoger, faktainformasjon, reklame, avisinnlegg, debattartikler og litterære tekster.

Målet med tekstene er at kursdeltakerne skal øve opp språkferdigheter, gi nyttig informasjon og samtidig inspirere til samtaler og diskusjoner i klassen. På den måten gir tekstboka både leseferdigheter og samtaletrening. Det er dessuten et mål at innholdet skal bidra til større forståelse av samfunnet i dag, av leveforhold og verdier. Derfor er det lagt vekt på å få fram begivenheter og utviklingslinjer som viser sammenhengene mellom fortid og nåtid. En slik samfunnsforståelse gjør det enklere for deltakerne å være med i diskusjoner og uttrykke egne meninger og vurderinger.

Her på berget Arbeidsbok

Arbeidsboka inneholder varierte oppgaver til alle kapitlene. Oppgavene bidrar både til å befeste ordforrådet i tekstene og til å trene på strukturer. Et sentralt grammatisk emne er tatt opp i egne rammer i hvert kapittel. Vi har konsentrert oss om grammatiske elementer som kan være ekstra utfordrende, men har også med en kort oversikt av basisformene, slik at alle skal føle seg tryggere når de skriver selv.

I alle kapitlene finner vi også et avsnitt om skriving: Hvordan bygger man opp en argumenterende tekst? Hva er et referat? Hvordan skriver man en korrekt søknad? I arbeidsboka finner man eksempeltekster og gode råd om tekststruktur og språklige kjennetegn.

CD-er til tekstbok
CD-ene inneholder tekster fra tekstboka. Disse CD-ene kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke dem i klasserommet.

CD-er til arbeidsbok
CD-ene inneholder lytteøvelsene fra arbeidsboka . Tekstene til lytteprøvene finnes i Her på berget Lærernettsted.

Lydnettsted for elever
Her finnes tekster fra tekstboka til individuell bruk for deltakerne. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Lydnettstedet inneholder også lytteøvelsene fra arbeidsboka.

Lydnettsted for lærere
Lydnettstedet inneholder tekster fra tekstboka til bruk i klasserommet, lytteøvelsene fra arbeidsboka samt lydfiler til lytteprøvene. Tekstene til lytteøvelsene finnes på Her på berget lærernettsted.

Nettsted: herpaberget.cappelendamm.no

Elevnettstedet inneholder ressurser for både kursdeltakere og lærere. For deltakerne er det varierte og interaktive øvelser i ordforråd, grammatikk og tekstforståelse. Her finner man ulike oppgavetyper til hvert kapittel. Mange av oppgavene gir lyttetrening.

Lærernettstedet inneholder variert tilleggsstoff og kommentarer og veiledning til hvert kapittel. Det er også ekstraoppgaver og ekstratekster på ulike nivåer, også C1-nivå. Her ligger fasit til oppgavene i arbeidsboka og alle tekstene til lytteøvelsene i arbeidsboka. I lærerressursen finner læreren ekstraprøver som kan brukes etter hvert tredje kapittel. Her ligger og innspillinger til lytteprøver, innspillingene på elev-cd-en og tekstbok og arbeidsbok som tavlebøker (les mer på tavleboka.no).


Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Forfatternes presentasjon av læreverket kan ses på film på Cappelen Damm TV.
Se også Elisabeth Ellingsens foredrag Hva gjør en tekst vanskelig" – refleksjoner med utgangspunkt i arbeidet med Et dukkehjem på B2-nivå (00:15:00) og
Kirsti Mac Donalds foredrag Grammatikk for lærere, om Det-setninger (00:19:00)


Her på berget består av:

• Tekstbok
• Arbeidsbok
• CD til tekstboka
• CD til arbeidsboka
• Lydnettsteder for tekstbok og arbeidsbok
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted

Andre aktuelle læreverk