Basar – norsk som andrespråk

Digitalt læremiddel, nivå A1–B2
Prøvetilgang for skoler (bestilling)

Om læreverket

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge med norsk som andrespråk på nivå A1–B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning i voksenopplæringen.

VIKTIG: Med støtte fra HK-dir er Basar gratis skoleåret 22/23!
Vi har tildelt et høyt antall lisenser til alle voksenopplæringer. Elever og lærere kan logge direkte inn med Feide eller cdu-bruker på basar.cdu.no.
Andre skoletyper kan henvende seg til cdukunde (at) cappelendamm.no for gratis lisenser.

Mye nytt innhold i Basar norsk høsten 2022:

 • Muntligkurs: 10 leksjoner med videoer. Tekstet på 10 språk i løpet av tidlig høst
 • Skrivestøtte: 10 leksjoner med eksempeltekster
 • Læringsstrategier: lær å lære med fokus på lesing
 • Tverrfaglige temaer: innledende innganger, begrepsforklaringer og ordlister
 • Å lytte til dialekter: Fire leksjoner, nivå B1–B2
 • Lyttekurs: 10 nye leksjoner for B1–B2
 • Verbbøying: 13 leksjoner med 3 oppgavesett med stigende vanskelighetsgrad.
 • Kategorien Grammatikk er nå komplett

Innhold i Basar
Basar
norsk inneholder blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. I Basar er lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner og det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. I muntligdelen finnes nesten 50 videoer som effektivt viser uttale av bokstaver og lyder. I kategoriene lese, lytte og skrive kan deltakeren arbeide med interessante samfunnsaktuelle temaer, samt temaer som for eksempel betydningsfulle personer, klima og miljø, dyr i Norge og dikt og sangtekster.

Basar har også innhold for FVO:

 • Naturfag: modul 1–4
 • Samfunnsfag: modul 1–4
 • Matematikk: modul 1–2

For å kunne følge opp og tilpasse til den enkelte elev, må lærere og elever registreres i samme gruppe. Les hvordan her.

Rapporter gir god oversikt

Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter – tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport.

Individuell tilrettelegging
Lærere kan enkelt differensiere og tilpasse ved å tildele ulike leksjoner og oppgaver til enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene.

Prosessorientert arbeid og vurdering
Basar gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake. Eleven kan så gjøre endringer og igjen sende til lærer. Alle versjoner av teksten lagres. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet.

Omvendt undervisning
Basar er godt tilrettelagt for omvendt undervisning siden det består av selvstendige leksjoner som kan tildeles elevene i forkant av undervisningen. Lærere kan se hvordan arbeidet har gått for gruppen som helhet og for enkeltelever, og tilpasse undervisningen og individuell oppfølging ut fra det.

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold for nivå A1, A2, B1 og B2, samt grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag for FVO. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no.Andre aktuelle læreverk