Norges og Verdens historie

En innføring
/sek-asset/external-resources/2af74cf8-1fc5-40a1-9d00-3bd7eb2a1742/sek-asset/external-resources/36796b08-ff4e-4396-a80d-899604276b17

Om læreverket

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.

Bøkene utdyper temaer i norsk og samfunnskunnskap for voksne, og gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt.

Norges historie og Verdenshistorie presenterer begivenheter og personer fra de tidligste tider og fram til vår tid, med ekstra vekt på historien om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart og visuelle hjelpemidler. For eksempel innledes hvert kapittel med kort, oppsummerende tekst og en illustrert tidslinje. Bak i boka gis det enkle begrepsforklaringer til sentrale begreper.

Andre aktuelle læreverk