Bios Biologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Biologi 1 og 2, programfag videregående skole
/sek-asset/external-resources/cd6b0f93-68cd-4362-8837-ffcae4c63b4e/sek-asset/external-resources/c913ca2f-c308-4645-96de-75ad5a67f34c

Om læreverket

Bios er et pedagogisk og gjennomarbeidet læreverk til programfaget biologi i videregående skole. Lærebøkene er fylt med nytt og faglig oppdatert lærestoff og inneholder varierte oppgaver og øvelser som fremmer dybdelæring i faget.
Bios Biologi består av følgende komponenter:

• Bios Biologi 1 (2021) Lærebok
• Bios Biologi 2 (2022) Lærebok
• Bios Biologi 1 (2021) Unibok
• Bios Biologi 2 (2021) Unibok
• Bios Elev- og lærernettsted (LK20)

Bios 1 og Bios 2 selges også som digitale utgaver/pdf hos Brettboka.no.

bios.cdu.no

Fagfornyelsen og biologifaget
Bios LK20 legger vekt på utforskning og dybdelæring i biologi. Kvalitetssikret fagstoff blir presentert på en lettfattelig måte, og suppleres med nye elementer som temaoppgaver og utforskende undervisningsopplegg. Læreboka gir en oversiktlig, grundig og utfyllende fremstilling av kjerneelementene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden.

Temasidene og de varierte oppgavene gir elevene mulighet til å fordype seg og bruke andre kilder enn læreboka. Oppgavene går både bredere og dypere enn i tidligere utgaver. For å løse disse oppgavetypene må elevene ofte sette sammen fagstoff fra ulike kapitler eller delkapitler som fremmer dybdelæring i faget.

Digtiale ressurser for elever og lærere
Nettstedet til Bios 1 og 2 var nytt høsten 2021. På nye Bios Elevnettsted finner elevene mange supplerende ressurser, og muligheter for å levere inn besvarelser til lærer. På Bios Lærernettsted finnes nyttige ressurser for læreren, som forslag til kapittelprøver, årsplaner, løsningsforslag, animasjoner og powerpoint-presentasjoner. Med lisens, har læreren mulighet til å tildele oppgaver til elevene og følge med på elevenes progresjon og resultater. Alt elevinnhold er gratis for både elever og lærere ved innlogging.

Digitale utgaver av læreboka
Læreboka finnes i digitale utgaver, som Bios Unibok (LK20) og Bios Brettbok (LK20). Elev- og lærernettstedet er et nyttig supplement til boka, uansett om det er fysiske eller digitale utgaver som er i bruk.

Forfatterne viderefører kvaliteten til nye Bios

Forfattere av Bios er Marianne Sletbakk, Dag O. Hessen, Arnodd Håpnes, Ragnhild Eskeland, Anne Spurkland og Kirsten Marthinsen. Marthinsen er nytt tilskudd til forfattergruppa, mens Marianne Sletbakk har vært med som forfatter siden de første utgivelsene. Alle forfatterne har lang undervisningserfaring fra både videregående skole og høyere utdanningssektor, og er alle engasjert i skoleutvikling og biologifaget. Til sammen står forfattergruppa for en videreføring av kvaliteten Bios er kjent for, og en fornyelse i tråd med det vi tror er gode læremidler, god pedagogikk og god didaktikk.

Andre aktuelle læreverk