Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (LK20)

Informasjonsteknologi 1 og 2, programfag videregående skole
/sek-asset/external-resources/66a68e7e-98de-49e2-94ef-5959a70c72d1/sek-asset/external-resources/aca4a252-c1ce-412a-970f-29ec942a8d00