Engasjerende naturfag Lærerhefter

Lærerhefte | elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter
/sek-asset/external-resources/42f5a14e-2386-4006-9853-f6abd4f76222

Om læreverket

Engasjerende naturfag er lærerhefter med ønske om å vise hvordan arbeidsmåter og formidlingen av natur- og realfag i skolen kan bli mer variert og motiverende for elevene.
Hjelpemiddelet er strukturerte arbeidssekvenser hvor elevenes egen aktivitet og læring står i sentrum. Dette er arbeidsmåter med klare rammer for aktivitetene i klasserommet og krever tydelig ledelse fra lærerens side. Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold, og de fleste arbeidsmåtene som beskrives vil være like interessante for andre realfag. Arbeidsmåtene er også interessante for ungdomsskolen.

Ett av målene er at elevene møter en realfagsundervisning som gir dem lyst til å utforske mulighetene valg av realfag i den videre utdannelsen kan gi dem.

Det tilhørende nettstedene http://engasjerendenaturfag.cdu.no har nedlastbare arbeidsark til alle eksemplene i boka. Nettstedet inneholder også kopioriginaler der det er nødvendig.