Emneregister
Personvern

Amerikanske myndigheter nektes adgang til Microsoft-data lagret i Irland - beslutning - U.S Court of Appeals for the Second Circuit dom 14. juli 2016 (nr. 3/2016)

Gyldighet av "Safe Harbor"-beslutning - EU-domstolens dom 6. oktober 2015, sak C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (nr. 1/2016)

Fjerning av Internerr-søkeresultater - EU-domstolens dom 13. mai 2014, sak C-131/12, Google Spain SL og Google, Inc. mot Agencia Espanola de Proteccion de datos (AEPD) og Mario Costeja Gonzalés (nr. 4/2014)

Rt. 2013 s. 143 Avfallsservicesaken. Personopplysningsvern/oppreisningserstatning (nr. 2/2013)

Litteratur. Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet, 2. utgave. Fagbokforlaget, Bergen 2011. 311 sider (nr. 2/2011)

Sabotasje av filmen Max Manus (nr. 3/2010)