Tidsskrifter

Tidsskrifter med åpen tilgang

BARN – FORSKNING OM BARN OG BARNDOM I NORDEN

BARN – forskning om barn og barndom i Norden har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.

NORDISK ØSTFORUM

Nordisk Østforum er det eneste skandinaviskspråklige tidsskriftet med fokus på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa og det postsovjetiske området.

INTERNASJONAL POLITIKK

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet.

INSPIRA

Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere.

NORDISK TIDSSKRIFT FOR UTDANNING OG PRAKSIS

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er rettet mot utdanningsfeltet i grunnopplæringen og innenfor profesjonsutdanninger.

THE NORDIC JOURNAL OF LITERACY RESEARCH

The Nordic Journal of Literacy Research will contribute to the creation of a critical and dynamic picture of literacy in a Nordic context.

NORDIC RESEARCH IN MUSIC EDUCATION

Nordic Research in Music Education is an international peer-reviewed open access journal established by the Nordic Network of Music Education Research.

NORDISK TIDSSKRIFT FOR PEDAGOGIKK OG KRITIKK

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk  skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser.

RESEARCH AND CHANGE

Research and Change publishes contributions with a critical and investigative approach to what the practice relevance of research is, should be and could be.

HÖGRE UTBILDNING

Högre utbildning will support the development of knowledge about learning and teaching in higher education in Sweden.

ARCTIC REVIEW ON LAW AND POLITICS

Arctic Review on Law and Politics  is a peer-reviewed, Open Access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

NORDIC STUDIES IN EDUCATION

Nordic Studies in Education mediates articles, information and debate on topical subjects within education in the Nordic countries.

JOURNAL FOR RESEACH IN ARTS AND SPORTS EDUCATION

Journal for Research in Arts and Sports Educaation publishes high quality original articles about research in the field of arts education, sports education and physical education.

NORDISK BARNEHAGEFORSKNING (NBF)

Nordisk barnehageforskning publiserer originale artikler av høy vitenskapelig kvalitet som utvikler og styrker samtalen om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden.

THE NORDIC JOURNAL OF SYSTEMATIC REVIEWS IN EDUCATION (NJSRE)

The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) is an international peer reviewed research journal focusing on systematic review studies in education globally.

Andre tidsskrifter

NYTT I PRIVATRETTEN

Nytt i privatretten inneholder artikler skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.