Emneregister
Personrett

Litteratur. Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer. Gyldendal juridisk, 2017 (nr. 2/2017)

Grensen mellom personlige og økonomiske forhold (HR-2017-275-A) (nr. 2/2017)

HR-2016-2591-A Adgangen til fratakelse av rettslig handleevne - fullt ut eller delvis (nr. 1/2017)

Fremtidsfullmakter (nr. 4/2014)

Advokater som verge (nr. 4/2014)

I vergemålsloven kapittel 10 finnes lovregler om en ny type fullmakt - såkalte fremtidsfullmakter (nr. 3/2013)

Ny vergemålslov satt i kraft (nr. 3/2013)

Rt. 2009 s. 1568 (HR-2009-2318-A) Erstatning for uhjemlet bruk av personbilde (nr. 1/2010)

Litteratur. Peter Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge, Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008. 735 sider (nr. 4/2008)

Hvorvidt skal et eventuelt norsk pasientregister være personentydig (nr. 1/2006)

Retten til eget bilde - "Elling"-saken (nr. 2/2003)