Tenk det!

Utforsking, forståelse og samarbeid – elever som tenker sjæl i matematikk

Lisbet Karlsen, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan kan vi engasjere elever i matematisk tenkning?
Hvordan får vi til å jobbe med utforsking og problemløsing i matematikkundervisningen?

Disse og andre spørsmål knyttet til utforsking, forståelse og samarbeid i matematikkundervisningen belyses i denne boka. Forfatteren forklarer viktige begreper knyttet til utforskende matematikkundervisning og viser hvordan vi kan lage undervisningsopplegg med vekt på elevaktivitet. Hun presenterer åtte konkrete opplegg som kan bidra til en mer spørrende holdning i matematikkundervisningen. Det legges vekt på at elever skal tenke sjæl når de jobber med matematikk.

Denne reviderte utgaven er utvidet med undervisningsopplegg for barnetrinnet. Nytt er også forfatterens konkretisering av Peter Liljedahls ideer om «tenkende klasserom» og arbeid med vertikale tavler. Boka bygger på vitenskapelig teori om matematikkundervisning, og alle undervisningsoppleggene og teorien er knyttet til den nyeste læreplanen, LK20.

Målgrupper for boka er studenter i grunnskolelærerutdanningen 1–7 og 5–10 og lærere i grunnskolen.