Å bygge tenkende klasserom i matematikk

14 praksiser for bedre læring

Peter Liljedahl, 2023, Heftet, Bokmål
Boka anbefales for lærere i alle fag og på alle trinn. Dessuten anbefales den for lærerutdanningen. «Til alle lærere som våger forandring», slik åpner boka. Til denne invitasjonen vil jeg tilføye: Trolig finnes det lærere uten særlig interesse for forandring, men de kan få sin innstilling endret ved rett og slett å lese denne enestående boka.
Boka byr på et helt reservoar av praktiske grep for å engasjere elevene til å tenke selvstendig. Alle metodiske ideer er gjennomprøvde, og kommentarene nyanserer og begrunner forslagene til tankestimulerende tiltak.
Hallvard Håstein, Bedre Skole nr. 1/2024

Omtale

Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk?

I denne boka presenterer Peter Liljedahl 14 undervisningspraksiser som vil hjelpe deg med å bygge et tenkende klasserom. Du vil få innsikt i hvordan du kan få elevene til å tenke selvstendig, arbeide undersøkende og diskutere mulige løsninger sammen. Forfatteren gir deg konkrete tips til blant annet inndeling i grupper, bruk av vertikale tavler, nye måter å innrede klasserommet på, ulike oppgavetyper og måter å stille spørsmål på.

I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Liljedahl er opptatt av at oppgavetypene elevene jobber med, og ikke minst hvordan læreren veileder i arbeidet med disse oppgavene, har stor betydning. Et tenkende klasserom gir elevene muligheter til å tenke og resonnere i matematikk, både individuelt og kollektivt. Elevene lærer sammen, og de utvikler forståelse i matematikk gjennom aktiviteter og diskusjoner.

Forfatteren beskriver praksiser og aktiviteter som fremmer elevenes tenkning, rikt illustrert med eksempler fra egen forskning. Gjennom bokas praktiske tilnærming og metode vil du få et solid fundament til å kunne bygge tenkende klasserom.