Oppgaver i arbeidsrett

Gerd Engelsrud og Diego Praino, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett, og består av et nettsted og en papirbok.

Papirboken inneholder oppgavetekstene uten løsningsforslag. Den utgjør et nyttig tillegg til nettstedet for dem som ønsker en papirutgave å ha med på forelesninger og kollokvier. Med papirboken følger det en e-nøkkel som gir gratis tilgang til den digitale læringsressursen Oppgaver i arbeidsrett (www.oppgaveriarbeidsrett.cdu.no) i 3 år. E-nøkkelen er unik og kan benyttes bare én gang. Tilgang til nettstedet kan også kjøpes separat på cdu.no.

På nettstedet finnes - i tillegg til oppgavetekstene - kontrollspørsmål m/svar til temaene og løsningsforslag til alle oppgavene. Likheter og forskjeller knyttet til kommunal, statlig og privat sektor er kommentert. Det er også utarbeidet veiledninger til hvordan å besvare noen av oppgavene i form av gjennomgang steg for steg, videosnutter og slides.

Temaene er inndelt på samme måte som i boken Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor, men kan selvfølgelig brukes i tilknytning til andre teoretiske fremstillinger av arbeidsrett. Oppgavene er relevante for både privat og offentlig sektor.

  • I del 1 gir forfatterne noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og de kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp.
  • Del 2 inneholder praktiske oppgaver knyttet til ulike deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed etc.
  • Del 3 inneholder eksamensoppgaver. De er basert på eksamensoppgaver knyttet til videreutdanning i personalledelse (10 Studiepoeng ved OsloMet) og eksamensoppgaver knyttet til bachelorstudiet i administrasjon og ledelse (15 studiepoeng ved OsloMet).

Oppgaver i arbeidsrett er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høyskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere, fagforeningsrepresentanter og andre som ønsker å lære mer arbeidsrett.