Oppgaver i arbeidsrett (nettsted)

Gerd Engelsrud og Diego Praino, 2021, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter100,– ekskl. mva
125,– inkl. mva

Omtale

Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk digitalt hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Temaene er inndelt på samme måte som i boken Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor, men kan selvfølgelig brukes i tilknytning til andre teoretiske fremstillinger av arbeidsrett. Oppgavene er relevante for både privat og offentlig sektor.

  • I del 1 gir forfatterne noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og de kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp.
  • Del 2 inneholder praktiske oppgaver knyttet til ulike deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed etc.
  • Del 3 inneholder eksamensoppgaver. De er basert på eksamensoppgaver knyttet til videreutdanning i Personalledelse (10 Studiepoeng ved OsloMet) og eksamensoppgaver knyttet til bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse (15 studiepoeng ved OsloMet).
På nettstedet finnes i tillegg løsningsforslag til alle oppgavene, og kontrollspørsmål med svar til temaene. Det er også utarbeidet veiledning steg for steg til hvordan å besvare noen av oppgavene. Se www.oppgaveriarbeidsrett.cdu.no.

Papirboken inneholder oppgavetekstene uten løsningsforslag. Den kan kjøpes sammen med nettstedet dersom man for eksempel ønsker en papirutgave å ha med på forelesninger og kollokvier.

Oppgaver i arbeidsrett er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høyskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere, fagforeningsrepresentanter og andre som ønsker å lære mer arbeidsrett.