Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo, 2010, Heftet, Bokmål, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
519,–

Omtale

Arbeidsboka henger tett sammen med tekstboka. Oppgavene i arbeidsboka er knyttet til tekster, temaer og språklige momenter i det enkelte kapittel i tekstboka. Det er lagt opp til mye muntlig kommunikasjon elevene i mellom.