Norsk start 8–10 Norsk Arbeidsbok (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

I Norsk start 8–10 Arbeidsbok og på elevnettstedet får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra tekstboka og som motiverer til språklæring.


Med Norsk start 8-10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.

Norsk start 8-10 Arbeidsbok har en oversiktlig struktur der kapitlene er knyttet til kapitlene i tekstboka. I arbeidsboka bygger elevene opp et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter. Mange av oppgavene vektlegger skrivetrening med en naturlig progresjon. I tillegg er det ulike aktiviserende oppgaver der elevene skal snakke sammen og diskutere for å finne løsninger.

I hvert kapittel skal elevene lage sine egne tankekart, der de skal fylle inn informasjon som passer for hver enkelt elev. Elevene får også øvelse i å skrive ulike teksttyper, tegne, lage diagrammer og jobbe med fagstoffet på en variert måte. De siste sidene i hvert kapittel presenterer oppgaver i grammatikk, som bygger på det grammatiske temaet for leksjonen.

Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent elevene jobber med. Med varierte lærekilder får elevene gode muligheter til å tilegne seg fagstoffet og utvikle norskferdighetene.