Norsk start 1-4 Arbeidsbok Trinn 3-4 (K06)

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup, 2010, Heftet, Bokmål, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Omtale

Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Arbeidsboka følger progresjonen i Norsk start 1-4 Tekstbok og er beregnet for elever på 3. og 4. trinn.