Norsk start 3–4 Arbeidsbok (LK20)

Norsk start 3–4 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme, 2023, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Med Norsk start 3–4 lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 3–4 følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.

Norsk start 3–4 har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20. Norsk start 3–4 følger i hovedsak kompetansemålene til nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i Kunnskapsløftet 2020. Elever som følger kompetansemålene til nivå 2 i læreplanen, vil også kunne ha nytte av læreverket.

Læreverket består følgende komponenter:
Norsk start 3–4 Norsk tekstbok bokmål
Norsk start 3–4 Norsk tekstbok nynorsk
Norsk start 3–4 Norsk arbeidsbok bokmål
Norsk start 3–4 Norsk arbeidsbok nynorsk
Norsk start 3–4 Elevnettsted
Norsk start 3–4 Lærernettsted

Norsk start 3–4 Arbeidsbok har samme struktur og temabaserte kapitler som tekstboka. Her får elevene øve seg gjennom praktiske oppgaver, knyttet til temaet for hvert kapittel med tilhørende grammatikk. Arbeidsboka åpner for varierte oppgaver der elevene skal lese, skrive, tegne, telle og regne i tillegg til muntlige aktiviteter. På denne måten bygger elevene et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter. Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur. Det gir oversikt og trygghet for elevene.

Kapittelstarterne fra tekstboka blir brukt videre i arbeidsboka og åpner for nye utfordringer for elevene. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver knyttet til språkets formside, som samsvarer med teoripresentasjonen fra tekstboka. I tillegg til at elevene skal produsere tankekart og skrive hva de har lært om temaet.
Både arbeidsboka og elevnettstedet gir elevene mulighet for å jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka.

Norsk start 3–4 Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter gjennom innhold og funksjoner. Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov.

På lærernettstedet er det en veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket, samt tavlebok for bruk i plenum.