Kunsten å kommunisere med pasienter

Thore K. Aalberg, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan kan behandlere innen alternativ medisin best kommunisere med sine pasienter?

God kommunikasjon krever både ettertanke og refleksjon. I boken Kunsten å kommunisere med pasienter presenterer forfatter Thore K. Aalberg en rekke eksempler på møter mellom pasient og behandler. Boken viser hvordan kommunikasjon kan bidra til åpenhet og økt innsikt hos aktørene – eller motsatt, at uhensiktsmessige tilnærminger sperrer for forståelsen og gjør at behandlingssituasjonen kan gå i lås.

Denne boken belyser både pasient- og behandlerroller, og inviterer til refleksjon rundt behandlerens evne til å observere både seg selv og pasienten. Viktige områder som diskuteres er:

  • Konflikthåndtering og samtaleteknikker.
  • Øvelser som kan styrke selvinnsikten hos begge deltagende parter.
  • Kulturforskjeller, kjønn, farger, grafologi og søskenrekkefølgens betydning.
De fleste eksemplene i boken er hentet fra behandlere som har et naturmedisinsk utgangspunkt, men boken inkluderer også eksempler fra skolemedisinen. Mange av kommunikasjonsutfordringene i relasjonen mellom behandler og pasient er imidlertid generelle og uavhengige av fag – og alle som arbeider med pasientbehandling vil derfor kunne kjenne seg igjen i bokens eksempler.