Behandling som virker

Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning

Bjørn Wormnes, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Relasjonen mellom behandler og pasient er avgjørende for god og virksom behandling. Kvaliteten på denne relasjonen er vesentlig for pasientens mottakelighet for behandling og bestemmer både hvordan behandlingen forløper, og hvor vellykket resultatet blir.

Denne boka gir en systematisk og evidensbasert framstilling av psykologiske faktorers betydning for god og virksom behandling. Den beskriver hvordan samarbeid og allianse virker, og hvor viktig det er å ha fokus på ressurser, mestringstro, optimisme og opplevelsen av at behandlingen er gjennomførbar. Boka diskuterer også hvordan stress, usikkerhet og prestasjonsangst påvirker kroppen, og hvordan kunnskap om stressmestring gir gode helseeffekter.

Boka egner seg for studenter innen psykologi, medisin og helse- og sosialfag samt profesjonelle som driver pasientrettet behandling og veiledning av kollegaer.