Kontakt (LK20) Unibok

Kontakt norsk yrkesfag (LK20)

Digital lærebok norsk yrkesfag Vg2

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
229,–

Omtale

Kontakt (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i norsk yrkesfag vg2 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Kontakt (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for norsk yrkesfag vg2 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Kontakt (2021) Elevnettsted og Kontakt (2021) Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut og arbeide videre med notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Les mer om læreverket og andre komponenter i Kontakt (Fagfornyelsen 2021) på cdu.no/vgs.