Tone Elisabeth Grundvig
Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Om yrkesretting, «idrettsretting» og tverrfaglig arbeid. Tone Elisabeth Grundvig er lektor og fagutvikler/ikt-pedagog ved Sandefjord videregående skole. Hun er også forfatter på læreverkene Kontakt. Cappelen Damms norskseminar 2016