Siv Sørås Valand
Klimafiksjon i norskundervisningen

Siv Sørås Valand  er norsklektor ved Sandvika videregående og forfatter av norsklæreverket Kontakt. Hun presenterer her undervisningsopplegg om klimalitteratur for norsk studiespesialierende og argumenterer for klimafiksjonens plass i norskfaget.