Friluftsliv og uteliv i barnehagen av Torbjørn Lundhaug og Henrik Neegaard (Heftet)

Friluftsliv og uteliv i barnehagen

Torbjørn Lundhaug og Henrik Rosted Neegaard, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Friluftsliv og uteliv i barnehagen er en profesjonsrettet og forskningsbasert bok. Formålet er å inspirere til å ta med barna på tur. Boka gir et solid faglig fundament for å planlegge, gjennomføre og evaluere turer. Sentrale temaer er naturopplevelse, sikkerhet, risikomestring, ledelse og profesjonalitet. I boka presenteres 8 forslag til turer med barnehagen som kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med friluftsliv og uteliv i natur.

Målgruppa er barnehagelærerstudenter og alle som arbeider i barnehagen. Den er også aktuell for forskere og undervisere i sektoren.