Natur 1

Barn opplever naturen

Hjørdis H.K. Bakke, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Natur 1. Barn opplever naturen gir en grunnleggende fagkunnskap innen biologi, økologi og evolusjon og har en innføring i begrepene biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Boka inneholder beskrivelser og bilder av mange vanlige planter og dyr i norsk natur. Den har i tillegg forslag til turer og aktiviteter som kan gjennomføres i barnehagenes nærområde. Det er tur- og aktivitetsforslag for alle årstider, både inne og ute.

I denne nye utgaven er tema knyttet til bærekraftig utvikling og naturmangfold blitt ytterligere vektlagt. Det er også et nytt kapittel om sopp og lav.

Boka dekker deler av naturfaget i barnehagelærerutdanningen og er knyttet til fagområdet Natur, miljø og teknikk i rammeplanen for barnehagen.