Flerstemmige perspektiver i norsk utdanningsforskning: spenninger og muligheter

Ola Buan Øien, Sissil Lea Heggernes og Anne Mette Karlsen (red.), 2023, Heftet, Bokmål
329,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

I en verden med økende kompleksitet og usikkerhet på en rekke områder må barn og unge, lærere og skoleledere lære seg å leve med uforutsigbarhet. For å hindre handlingslammelse, må kunnskap, læring og utdanning omformes for å styrke ansvarlig og konstruktiv handling. Antologien avdekker et behov for pedagogiske tilnærminger som hjelper både lærere og elever til å håndtere usikkerhet, tvetydighet og ubestemthet.

Boken tilbyr original og ny kunnskap med flerstemmighet, muligheter og spenninger som overordnede perspektiver. Hvert kapittel representerer spesifikke kontekster og perspektiver innenfor forskjellige deler av utdanningssystemet, og strekker seg fra barnehagefeltet til skoleledelse. Det gis eksempler på hvordan en kan undervise, lære, forske og lede i en mangfoldig, spenningsfylt og usikker verden. Flere av kapitlene tangerer hverandre og har overføringsverdi til andre kontekster og praksiser. Målet er at antologien skal fungere som en igangsettende impuls for endringer av praksiser, der praksiser på ulike felt kan gi næring til hverandre.

Forfatterne representerer forskjellige områder innen lærerutdanning og utdanningsledelse, og ble kjent med hverandre som doktorgradsstudenter ved Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), kull 8 (2016–2020).

Vi håper antologien kan inspirere representanter på tvers av fag og sektorer til å lære fra hverandre og bidra til en flerstemmig diskusjon innenfor utdanningsforskningen i Norge, med utgangspunkt i en kontinuerlig spørrende og refleksiv holdning til egen praksis og egne holdninger.