Disko SF Norsk (Nettsted)

Disko SF Norsk

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste studieforberedende norsk vg1

2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

For skoler/bedrifter168,– ekskl. mva
210,– inkl. mva

Omtale

Disko SF Norsk dekker kompetansemålene i faget på vg1.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang
Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide.

Disko er et godt sted å lære norsk – og et godt sted å være lærer!
I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til gode læringsopplevelser i klasserommet.

Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.

Les mer om Diskocdu.no.