Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok (LK20)

Citizens YF engelsk (LK20)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfag

Siri Mohammad-Roe, Kaja Granum Skarpaas og Monica Opøien Stensrud, 2023, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
309,–

Omtale

Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok er den digitale utgaven av læreboka for engelsk vg1 YF til LK20 i et brukervennlig format. Unibok har integrert ordbok og gode studieverktøy som bidrar til god leseforståelse.

Citizens YF Helse- og oppvekstfag er et komplett læreverk som dekker kompetansemålene i engelsk fellesfag i videregående skole etter læreplan Fagfornyelsen. Les mer om Citizens YF Helse- og oppvekstfag her.
Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver, læringsstier, grammatikkteori med mer. Les om Citizens Elevnettsted og Citizens Lærernettsted.

Unibok gjør læreboka tilgjengelig til enhver tid, og kan leses på alle digitale flater – også mobil. Unibok er svært brukervennlig og har gode studietekniske verktøy, som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka, noe som bidrar til bedre leseforståelse.

Eleven kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere og lytte til innlest tekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok er Cappelen Damms Engelsk ordbok integrert. Citizens YF Helse- og oppvekstfag Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under "Hvordan ta i bruk" på Unibok.no.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.