Citizens SF og YF Lærernettsted (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Nettsted)

Citizens SF og YF Lærernettsted (LK20)

Citizens YF engelsk (LK20)

Digitale lærerressurser for engelsk vg1

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse, 2020, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Citizens vg1 Lærernettsted har rikelig med ressurser og funksjonalitet som gjør det lett å holde oversikt og å tilpasse undervisningen. Nettstedet er felles for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
Logg inn med Feide eller cdu-bruker på citizens.cdu.no


Citizens Lærernettsted har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet
, bl. a. løsningsforslag, forslag til årsplaner og kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg. I tillegg har lærernettstedet alt innhold som fins på elevnettstedet.

Lærernettstedet har mye nyttig funksjonalitet. Læreren kan bl. a. se rapporter for alle elever eller elevgrupper mht. tidsbruk i en valgt periode, eller se aktivitetsrapporter med resultater for grupper eller enkeltelever, f. eks som støtte for underveisvurdering eller i forbindelse med omvendt undervisning.

Lærer kan motta skriveoppgaver fra elevene og returnere disse med kommentarer. Underveis i prosessen får elev og lærer melding på nettstedets «Hjem»-side når det foreligger nytt utkast eller nye kommentarer. Læreren kan avslutte en slik skriveprosess når som helst.

Lærer kan også velge ut og sette sammen oppgaver og tekster og sende disse til enkeltelever, grupper eller klasser. I tillegg kan lærer lage egne skriveoppgaver og quizer og inkludere disse i forsendelsen til elevene.

Tilgang til lærernettstedet krever kjøp av lærerlisens.