Citizens SF og YF Elevnettsted (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Nettsted)

Citizens SF og YF Elevnettsted (LK20)

Citizens YF engelsk (LK20)

Digitale elevressurser for engelsk vg1

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse, 2020, Nettsted, Engelsk

Omtale

Citizens Elevnettsteder er gratis. I elevressursene er det mye og variert innhold som gir dypere forståelse av temaene i Citizens-bøkene og verktøy for bl.a. praktisk grammatikklæring og prosessorientert skriving. Elevnettstedet har ulike innganger for studieforberedende utdanningsprogram og hvert enkelt yrkesfaglig utdanningsprogram.
Logg inn med Feide på citizens.cdu.no

Elevnettstedene til Citizens er strukturert som lærebøkene:

Hver tekst i lærebøkene har interaktive oppgaver som tester innholds- og vokabularforståelse. I tillegg har mange tekster i bøkene en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten. Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.

Citizens Elevnettsted inneholder en komplett arbeidsgrammatikk. I læreboka introduseres de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk for eleven, og på nettstedet er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer et antall læringsstier med kurs i skriving i ulike sjangere, bl. a. jobbsøknad, nyhetsartikkel og formell epost.

Alle lytteoppgaver finnes også på elevnettstedene. Eleven har også tilgang til en integrert utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted Pluss.

Alle nettstedene har ordbanker hvor elevene kan arbeide med ordforrådet sitt, og også teste hvor mye de har lært. Alle Citizens-nettstedene har en slik ordbank med høyfrekvente ord og uttrykk innen 12 kategorier. Nettstedene for helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag inneholder i tillegg en ordbank med 7 kategorier av vanlige ord og uttrykk innen det aktuelle utdanningsprogrammet.

Elever på yrkesfag jobber på nettstedet for sitt eget utdanningsprogram, f. eks Citizens YF Helse- og oppvekstfag eller Citizens YF Elektrofag. Her finnes tilsvarende innhold som på nettstedet for studieforberedende, men også innhold tilpasset yrkesfag der det er naturlig. Eleven finner f.eks. læringsstier for kapitlet Careers i læreboka tilpasset sitt utdanningsprogram. I tillegg er det to kapitler kalt Work: People & Occupations og Work: Challenges på elevnettstedet. Disse inneholder læringsstier om et stort antall temaer fra yrker utdanningsprogrammet omfatter. Mange av tekstene har forenklede «Shortcut»-versjoner.

Lærebøkene Citizens YF Helse- og oppvekstfag, Citizens YF Bygg- og anleggsteknikk og Citizens YF Teknologi- og industrifag har egne innganger på Citizens Elevnettsted, med innhold tilpasset disse bøkene.

Bruk av Citizens Elevnettsted er gratis, og elevene logger direkte inn på citizens.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. De har da tilgang til alt elevinnhold på nettstedet, både for SF og YF.

Nyttig funksjonalitet i Citizens Elevnettsted gir mange muligheter. Alt eleven gjør på nettstedet blir lagret og det er lett å holde oversikt over utført arbeid, resultater og tidsbruk gjennom rapporter. Elevens aktivitet vises også i rapporter for læreren (se Citizens Lærernettsted). I tillegg får eleven hjelp til å holde oversikt gjennom at kapitler og læringsstier merkes i strukturen når eleven er ferdig med dem. Elev og lærer kan også kommunisere gjennom nettstedet, både skriftlig og muntlig gjennom lydopptak.

Elevnettstedet tilrettelegger for prosessorientert skriving. Noen skriveoppgaver på nettstedet er merket for innsending, og disse kan eleven levere til lærer for kommentering. Når lærer har kommentert, kan besvarelsen returneres til eleven. Underveis i prosessen får elev og lærer melding på nettstedets «Hjem»-side når det foreligger nytt utkast eller nye kommentarer. Alle versjoner av teksten lagres.

Gjennom lærernettstedet kan lærer lage meningsmålinger og innspillstavler for klassen. Disse er fine som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.