Å  undervise om religion og livssyn på barnetrinnet av Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal (Heftet)

Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet handler om skrifter, fortellinger, høytider, religionsutøvelse og estetikk i religioner og livssyn som er obligatoriske emner i KRLE-faget på barnetrinnet. Den har også med noe stoff om tro, lære og historie.

Boka ligger gjennomgående tett på kompetansemålene i læreplanen og er et supplement til tradisjonelle religionshistoriske innføringsbøker. Den gir faglig og fagdidaktisk inspirasjon og hjelp til undervisningen, og målgruppa er lærerstudenter i KRLE 1.–7. og lærere i grunnskolen.