KRLE på småskoletrinnet

Kari Krogstad, 2022, Heftet, Bokmål
Boka gir lyst til å gå inn i klasserommet som lærer, og viser viktigheten av både pedagogisk og religionsfaglig innsikt for de som skal undervise i faget. Mer kan man knapt ønske seg av en lærebok.
Ragnhild Laird Iversen, religionsundervisning.no

Omtale

KRLE på småskoletrinnet handler om hva elever på 1.–4. trinn er forventet å lære, og hvordan de kan lære i faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Boka er basert på et feltarbeid forfatteren gjennomførte da hun fulgte en klasse på småskoletrinnet over tre år.

Med utgangspunkt i konkrete undervisningssituasjoner bidrar boka med KRLE-didaktiske perspektiver. Den tar opp begynneropplæring i KRLE i skolen i lys av elevers erfaring med religion fra barnehagen og belyser ulike metoder som fortellingsdidaktikk, filosofisk samtale, tilrettelegging for elevers etiske refleksjon samt lekbasert læring. Basert på klasseromsobservasjoner og elevintervjuer gir KRLE på småskoletrinnet et innblikk i elevers undring over og forståelse av ulike temaer i faget.

Målgruppen er grunnskolelærerstudenter og grunnskolelærere. Den er også aktuell for studenter på barnehagelærerutdanningen samt lærerutdannere.