Hei! abc

Norsk for voksne innvandrere
/sek-asset/external-resources/f7f2f53f-94dc-413b-8481-f98add09b55d

Om læreverket

Hei! abc er et moderne læreverk for alfabetisering for voksne innvandrere. Verket tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Hei! Abc er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med analfabeter og spor 1. Hei! abc dekker læreplanmålene i alfamodulen til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Hei! abc bygger et muntlig ordforråd først. Et velutviklet ordforråd på opplæringsspråket støtter i høy grad leseprosessen. Hei! abc har derfor en innledende muntlig norskopplæringsdel før alfabetiseringen starter med bokstavgjennomgang og grunnleggende leseopplæring. På denne måten kan leseopplæringen skje på en etablert grunnmur med kjente, norske ord. Denne delen har detaljerte illustrasjoner og lyd som sine hovedelementer.

Hei! abc er meningsfylt fra første bokstav da det bygger på en motiverende, sammenhengende historie som deltakerne kan kjenne seg igjen i. Analfabeter finner sjelden plass for sine egne, rike livserfaringer i klasseromssituasjonen, og Hei! abc søker derfor å skape en sammenheng mellom opplæringssituasjonen og deltakernes tidligere liv. Læreverket har mye, men enkel tekst, da deltakerne trenger mye lesetrening for å oppnå en funksjonell leseflyt. Gjennom arbeid med leseflytheftet Les, les, les automatiseres den tekniske leseferdigheten.

Hei! abc dekker læreplanmålene i alfamodulen til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Muntlig mål for læreverket er nivå A1, mens man skriftlig ønsker å gjøre deltakerne til stødige nybegynnerskrivere.

Læreverket gir gode muligheter for differensiering med tekster på flere nivåer. Tekstene må være enkle nok leseteknisk og inneholde et kjent vokabular slik at alle deltakerne opplever mestring. Samtidig må det være utfordringer nok for alle. Hei! abc har tekster på tre ulike nivå, der den enkleste teksten finnes i den trykte komponenten, nivå to ligger i den digitale boken på elevnettstedet, mens nivå tre kun er en muntlig tekst tilgjengeliggjort gjennom en lydfil.

Hei! abc er i hovedsak lagt opp etter syntetisk leseopplæringsmetode, men samtidig gir det gode muligheter for felles tekstskaping i klassen. Lærerveiledningen vil gi metodiske tips som bygger på prinsippet om repetert lesing.

Hei! abc skal forberede deltakerne på det skriftsamfunnet de skal fungere i. Hverdagstekster som SMS, e-post, brev, handleliste, meny og lignende er derfor en naturlig del av Hei! abc.

Hei! Abc elevnettsted kompletterer verket og er viktig for at deltakeren skal få en helhetlig tilnærming til leseopplæringen. Deltakere og lærere finner all lyd på nettstedet i tillegg til differensierte digitale lese- og lyttetekster og interaktive oppgaver. Elevene får øving i viktige digitale ferdigheter som blant annet å navigere i en digital bok.

Læreren har tilgang til veiledningsmateriell, metodiske tips for alfabetiseringen og tilleggsressurser for undervisningen på Hei! Abc Lærernettsted.

Hei! – Et komplett læreverk for nybegynnere på spor 1 og 2

Hei! abc kompletterer læreverket Hei! som nå dekker nivåene fra alfabetisering til B1 på begge målføre. Læreverket gir god støtte til læreren. Gjennom digitale bøker får eleven presentert lyd og bilder i sammenheng og gir alle deltakere utfordringer og muligheten til å lykkes.

Andre aktuelle læreverk