Sesam

Muntlig norsk for nybegynnere A1-A2
/sek-asset/external-resources/e3391f14-fcc9-4451-bbb5-9a63a68ce8cc

Om læreverket

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk, er en sterk pakke for den første opplæringen i muntlig norsk, nivå A1–A2, for elever som har norsk som andrespråk. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig norsk. Sesam inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

Sesam er en døråpner til norsk
Gjennom 12 temaleksjoner bygger eleven et grunnleggende vokabular og et sett med grunnleggende språklige strukturer på norsk. Leksjonene bygger innledningsvis på hverandre, men det er fullt mulig å tilpasse rekkefølgen til lokal læreplan eller gruppas behov og interesser. Læreverket gir elevene en språklæringsarena der de selv oppfordres til å være aktive brukere av norsk gjennom samtale og aktiviteter i klasserommet.

Vokabular bearbeides i kontekst
Et grunnleggende prinsipp i Sesam er at ord og strukturer bearbeides i en kontekst. Små tekster viser språket i bruk og store illustrasjoner gir inspirasjon til samtale og egen muntlig språkbruk. Ord og begreper knyttes til personer og deres hverdagsliv. På denne måten settes vokabularet inn i en større sammenheng og mekanismene for språklæring forsterkes.

Uttale er sentralt i Sesam
I boka avsluttes hver leksjon med en uttaledel. Uttalefenomener som ofte er vanskelig på norsk er eksemplifisert med ord og bilder relevante for leksjonen. På Sesam elevnettsted kan eleven jobbe videre med egen uttale.

Sesam nettressurs
Sesam Elevnettsted inneholder digitale oppgaver til hver leksjon i Sesam tekstbok, der eleven kan trene på vokabular, språklige strukturer og grunnleggende muntlige ferdigheter. Nettstedet har også en egen uttaledel der det er lagt stor vekt på de norske språklydene og lyder som mange synes det er utfordrende å skille fra hverandre.

Sesam Lærernettsted er innholdsrikt og gir læreren gode verktøy for muntlig språkundervisning. Her finnes tips til organisering av undervisningen, muntlig aktivitet, kopiark til nedlasting og digital bok for visning på tavle, PC og laptop.

Sesam aktivitetsboks gir muntlig aktivitet i klasserommet
Sesam aktivitetsboks inneholder brettspill, ulike bildekort og plakater, og sikrer aktive norskelever. Materiellet er knyttet til de 12 leksjonene i boka.


Sesam passer i grupper som har en konsentrert opplæringsperiode i muntlig norsk før man fortsetter med et norskopplæringsverk, eller det kan brukes parallelt med et komplett nybegynnerverk. For eksempel er det mange som velger å timeplanfeste muntlig opplæring slik at innlæringen av nye ord og strukturer kan skje så effektivt som mulig.

Se forfatternes presentasjon av Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk fra Cappelen Damms NOA-seminar, oktober 2017.


Sesam er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet og finnes på bokmål og nynorsk.

Andre aktuelle læreverk