Nordic Literacy Podkast
Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?

Arild M. Bakken og Aslaug Fodstad Gourvennec

Redaktør Arild M. Bakken samtaler med postdoktor Aslaug Fodstad Gourvennec fra Universitetet i Stavanger om litteratur og litteraturdidaktikk. Hvordan ser elever tilbake på arbeidet sitt med litterære tekster i videregående skole?

God lytt!

SPOTIFY