Nordic Literacy Podkast
Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?

Toril Frafjord Hoem, Åse Kari Hansen Wagner og Arild Michel Bakken

Hvilket tekstarbeid foregår i tilknytning til leseleksen? Dette har Toril Frafjord Hoem og Åse Kari Hansen Wagner undersøkt, og i denne podkastepisoden diskuterer de artikkelen sin med redaktør Arild Michel Bakken.

God lytt!

SPOTIFY