Cappelens upopulære podkast
Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap

Odin Lysaker og Inga Bostad

Hør Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad om boka "Et annet verdensborgerskap" av den politiske filosofen Seyla Benhabib.

Boka er oversatt av Øystein Hide og er nr. 64 i serien.

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har skrevet forordet til den norske utgaven.
Inga Bostad er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Hør Cappelens upopulære podkast i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Cappelens upopulære» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Libsyn

Et annet verdensborgerskap

Seyla Benhabib

Filosofen Seyla Benhabib er opptatt av problemstillinger knyttet til flerkulturalitet og kosmopolitisme, hun mener at ingen kultur er «ren», men formes og omformes i kontakt med andre kulturer. I to essay i denne boka diskuterer hun begrepet verdensborgerskap. Synet på det å være en borger er i ferd med å forandre seg. Siden FNs menneskerettighetserklæring kom i 1948, har vi fått et globalt sivilt samfunn som er styrt av verdensborgerlige verdier og universelle rettigheter. Men slike verdier er vanskelige for noen å akseptere som legitime, fordi de er i konflikt med nasjonale idealer. Like fullt er Benhabib optimistisk på fremtidens vegne og mener at normer om menneskeretter vil opprettholdes og utvides ved gjentatte brytninger og revurderinger av nasjonalstaters identitet og grenser.


Seyla Benhabib er født i 1950 i Istanbul av jødiske foreldre og er i dag professor i politisk filosofi ved Yale i USA.


Nr. 64 i Cappelens upopulære skrifter.

Les mer
Et annet verdensborgerskap
Et annet verdensborgerskapSeyla Benhabib
299,–