Cappelens upopulære podkast

Cappelens upopulære skrifter ble utgitt for første gang i 1948. Første rekke i serien utkom fra 1948 til 1972, og serien ble gjenopptatt i 1991. Det smale format og «upopulære» innhold krever litt av leseren, og det gjør at mange intellektuelle, studerte som halvstuderte, liker serien og trykker den til sitt bryst. Hovedvekten ligger på nye oversettelser av interessante og gjerne nålevende tenkere innen filosofi, litteraturvitenskap, sosiologi og lignende fagområder.

I Cappelens upopulære podkast hører du oversettere, fagkonsulenter og andre fagfolk ta for seg aktuelle tenkere og utgivelser i serien.