Liv Inger Engevik

Liv Inger Engevik er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Engevik er spesialpedagog med erfaring fra skolen og PPT. Hun har en ph.d. fra Universitetet i Oslo (2015) knyttet til læringsprosesser hos elever med Downs syndrom. Hun har deltatt som postdoktor i utformingen og testingen av språkintervensjonen The Down syndrome LanguagePlus-project ved Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Spesialpedagogikk av Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (Heftet)look-inside

  Spesialpedagogikk

  Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (red.)
  Bokmål2019
  ISBN 9788202592059
  HeftetAkademisk
  869,–