Lars Kolvereid
Last ned bildet© Handelshøgskolen i Bodø

Lars Kolvereid

Lars Kolvereid er utdannet siviløkonom (BI, 1978), MBA (Madison, Wisconsin, 1979) og Ph.D. (Henley, 1985). Han har vært ansatt ved Handelshøgskolen i Bodø siden 1986. Fra 1986 til 1988 var han prodekanus og fra 1988 til 1990 var han dekanus ved skolen. I 1993 ble han utnevnt til professor. Kolvereid har publisert mer enn 25 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering og har veiledet 14 doktorgradsstudenter.

Kolvereid er leder for det norske Global Entrepreneurship Monitor-teamet. Han er medlem av redaktørstyret i Entrepreneurship & Regional Development og foretar i tillegg fagfellevurdering av innsendte bidrag til ledende tidsskrift, blant annet Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing og Journal of Management Studies.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Perspektiver på entreprenørskap av Arild Aspelund, Trygve Bjerkås, Odd Jarl Borch, Truls Erikson, Frode Fjelldal-Soelberg, Bjørn-Tore Flåten, Lene Foss, Øystein Hatteland, Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid, Daniel Leunbach, Frank Lindberg, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen, Øystein Moen, Einar Rasmussen, Kim Richter, Rotem Shneor, Roger Sørheim, Magne Mikal Våge og L. Øystein Widding (Heftet)

  Perspektiver på entreprenørskap

  Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
  Bokmål2012
  ISBN 9788276349566
  HeftetAkademisk
  699,–