Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.), 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Perspektiver på entreprenørskap handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Siktemålet med boken er å gi studenter en bred innsikt i dette fagfeltet. Målgruppen er alle som er interessert i forretningsutvikling og virksomhetsetablering. Boken tar opp sentrale tema som:

  • Hvem er potensielle entreprenører?
  • Forretningsplan, etableringsprosess og legale forhold knyttet til etablering
  • Forretningsidé og produktutvikling, marked og kunderelasjoner, nettverk og etablererteam, prinsipper for organisering og ledelse samt finansiering av nye bedrifter
  • Økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye selskaper i vekstfasen
  • Strategisk entreprenørskap, kvinnelig entreprenørskap og betydningen av entreprenørskap i det norske samfunnet
  • Prinsipper for e-business og entreprenørskap
  • Born Globals
Boken drøfter en del eksempler og caser som kobler teori og praksis. I tillegg fins det flere caser og oppgaver knyttet til hvert kapittel. Disse kan lastes ned fra nettbutikken.