Klara Korsgaard

Klara Korsgaard

Klara Korsgaard (f. 1949) er cand.mag. i dansk og har siden 2006 vært leder for Nationalt Videncenter for Læsning (www.videnomlaesning.dk). Hun har tidligere undervist i lærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og førskolelærere, og for undervisningspersonale i lærer- og førskolelærerutdanningene. Hun har skrevet flere artikler om skriftspråksutvikling hos barn.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Oppdagende skriving av Sara Hannibal, Klara Korsgaard og Monique Vitger (Heftet)

  Oppdagende skriving

  - en vei inn i lesingenKlara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal
  Bokmål2011
  ISBN 9788202352288
  HeftetAkademisk
  429,–