Jan Inge Jenssen

Jan Inge Jenssen

Jan Inge Jenssen er professor ved Universitetet i Agder. Han har de siste årene arbeidet med entreprenørskap og innovasjon. Entreprenørskapsforskningen har i særlig grad fokusert på betydningen av sosiale og profesjonelle nettverk. Dette var også emnet for hans doktoravhandling. Innovasjonsforskningen har vært rettet mot betydningen av samarbeid, organisering og ledelse i små kunnskapsintensive virksomheter og i shipping. Jenssen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt til flere bøker.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Perspektiver på entreprenørskap av Arild Aspelund, Trygve Bjerkås, Odd Jarl Borch, Truls Erikson, Frode Fjelldal-Soelberg, Bjørn-Tore Flåten, Lene Foss, Øystein Hatteland, Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid, Daniel Leunbach, Frank Lindberg, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen, Øystein Moen, Einar Rasmussen, Kim Richter, Rotem Shneor, Roger Sørheim, Magne Mikal Våge og L. Øystein Widding (Heftet)

  Perspektiver på entreprenørskap

  Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
  Bokmål2012
  ISBN 9788276349566
  HeftetAkademisk
  699,–