Øystein Lund

Øystein Lund

Øystein Lund er universitetslektor og underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Han har graden ph.d. i pedagogikk og har tidligere vært leder for kommunal PP-tjeneste. Lund har vært med på utarbeiding av håndbok og vurderingsverktøy for PP-tjenesten, og satt i utvalget som utarbeidet NOU 2009:18 Rett til Læring. På lokalt plan har han blant annet etablert organer for brukermedvirkning i PP-tjenesten, bidratt i utvikling av fora for samarbeid mellom barnevern og PP-tjeneste og arbeidet med kommunal strategi mot mobbing i skolen. Han har videre publisert flere artikler basert på egen forskning på veiledning av lærere via nettbaserte veiledningsfora.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Lærere i skolen som organisasjon av Peder Haug, Eirik S. Jenssen, Rune Johan Krumsvik, Øystein Lund, Elaine Munthe, Frøydis Oma Ohnstad, May Britt Postholm, Knut Roald, Ove Skarpenes, Herner Sæverot og Elsa Westergård (Heftet)look-inside

  Lærere i skolen som organisasjon

  May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
  Bokmål2012
  ISBN 9788276348835
  HeftetAkademisk
  579,–