Lærer og forfatter Ingeborg Anly
Hvordan lykkes med norskfaget på mellomtrinnet?

Lærer og forfatter Ingeborg Anly snakker om hvordan man kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene og læreplanmålene (LK20) i Norsk 5-7 fra Cappelen Damm (LK20).