Professor og forfatter Marte Blikstad-Balas
Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Hvordan kan vi bruke tekster på måter som engasjerer?  Lærebokforfatter Blikstad-Balas konkretiserer hva kjerneelementet «tekst i kontekst» betyr for undervisningen i det nye norskfaget.